MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 13/2016 z 12.08.2016

ESPI Raport bieżący Nr 13/2016

Tytuł:

Uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych

Treść raportu:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 11 sierpnia 2016 r. otrzymał informację z Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wpisie do rejestru przedsiębiorstw telekomunikacyjnych pod numerem 11 768.

Informacja została uznana za informację poufną w rozumieniu Rozporządzenia MAR, ponieważ – w ocenie Zarządu – fakt ten poszerza istotnie zakres aktywności biznesowej Spółki i może mieć znaczący wpływ na poziom jej przychodów oraz dalszy rozwój.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu