MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 8/2016 z 21.07.2016

Raport bieżący ESPI Nr 8/2016

Tytuł:

Zamówienie na dostawę  urządzeń

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 21 lipca 2016 r. do Spółki wpłynęły dwa Zamówienie od podmiotu: INGRAM MICRO POLAND Sp. z o.o. na dostawę „Przełączników sieciowych fiber optics wraz z akcesoriami” na łączną kwotę netto EUR 1.149.595,00. Spodziewany termin dostawy: 22 lipca 2016 r. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu