MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 7/2016 z 20.07.2016

Raport bieżący ESPI Nr 7/2016

Tytuł:

Oświadczenie o darowiźnie akcji

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 20 lipca 2016 r. powziął informację o złożeniu przez głównego akcjonariusza Spółki – p. Andrzeja Gluzę jednostronnego oświadczenia o darowiźnie, na mocy którego wszystkie, posiadane przez siebie akcje imienne w ilości 630.000 szt., uprzywilejowane co do głosu w stosunku 1 : 2 daruje na rzecz swojej córki – p. Anety Długołęckiej, będącą znaczącym akcjonariuszem Emitenta. Obdarowana złoży oświadczenie przyjęcia w kolejnym tygodniu 2016 r.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu