MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 24/2016 z 19.07.2016

Raport bieżący Nr 24/2016

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", „Spółka”) informuje, iż w dniu 18 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Jana Glińskiego oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 18 lipca 2016 roku.

Pan Jan Gliński poinformował, że powodem rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Janowi Glińskiemu za okazane zaangażowanie i pozytywny wkład w rozwój Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

 

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu