MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 6/2016 z 15.07.2016

Raport bieżący ESPI Nr 6/2016

Tytuł:
Zamówienie na  dostawę  urządzeń optycznych  infrastruktury  sieciowej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 15 lipca 2016 r.  Spółka podjęła realizację Zamówienie od  CURSOR S.A. z siedzibą w Warszawie na dostawę „Sprzętu optycznego infrastruktury sieciowej” na kwotę netto EUR 242.020,00. Dostawa jest realizowana w ramach handlowej umowy ramowej z 10 maja 2016 r. Zarówno umowa jak i zamówienie są realizowane na zasadach rynkowych, właściwych dla tego charakteru współpracy.

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu