MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   ESPI Nr 4/2016 z 08.07.2016

ESPI Raport bieżący nr 4/2016

Tytuł:

Zamówienie na dostawę  urządzeń

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 08 lipca 2016 r. do Spółki wpłynęło Zamówienie od podmiotu: INGRAM MICRO POLAND Sp. z o.o. na dostawę „Sprzętu optycznego infrastruktury sieciowej” na kwotę netto EUR 439.350,00. Spodziewany termin dostawy: 29 tydzień 2016 r. 

Podstawa prawna:  Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu