MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 21/2016 z 06.07.2016

Raport bieżący Nr 21/2016

Tytuł:

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Emitenta

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent", "Spółka") informuje, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie Emitenta z dnia 05 lipca 2016 r. powołało w skład Rady Nadzorczej Pana Sławomira Kołoło.

Uchwała weszła w życie z chwilą podjęcia.

Opis kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego nowego członka Rady Nadzorczej Emitent poda w terminie późniejszym odrębnym Raportem. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1, pkt 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu