MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 20/2016 z 06.07.2016

Raport bieżący Nr 20/2016

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 05 lipca 2016 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 05 lipca 2016 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) i 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu