MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 19/2016 z 05.07.2016

Raport bieżący Nr 19/2016

Tytuł:

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") informuje, iż w dniu 05 lipca 2016 roku otrzymał od Pana Przewodniczącego Andrzeja Gluzy oświadczenie o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej z dniem 05 lipca 2016 roku.

Pan Andrzej Gluza poinformował, że powodem rezygnacji są względy osobiste.

Zarząd Mega Sonic S.A. niniejszym dziękuje Panu Andrzejowi Gluzie za okazane zaangażowanie i pozytywny wkład w rozwój Spółki. 

Podstawa prawna: Art. 3 ust. 1 pkt 7 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu