MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 11/2016 z 20.05.2016

Raport bieżący Nr 11/2016

Tytuł:

Zawiązanie spółki  Centus sp. z o.o.

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu 20 maja 2016 r.  w drodze podpisanej wobec notariusza umowy spółki zawiązał spółkę pod firmą Centus Sp. z o.o. z kapitałem zakładowym PLN 5.000,-  (słownie: pięć tysięcy złotych) podzielonym na 100 (słownie: sto) równych i niepodzielnych udziałów o nominalnej wartości PLN 50,- (pięćdziesiąt złotych) każdy, obejmując 100% z nich.

Czynność ta dokonana zostaje w ramach realizacji Strategii rozwoju Spółki, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 20/2015. Na zawiązanie spółki Centus Zarząd uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Mega Sonic S.A.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

 

Marcin Długołęcki    

Prezes Zarządu