MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 03/2016 z 19.01.2016

Raport Bieżący nr 03/2016

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 stycznia 2016 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 18 stycznia 2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) oraz 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki