MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Archiwum   2016   EBI Nr 01/2016 z 05.01.2016

Raport Bieżący nr 01/2016

Tytuł:

Podpisanie umowy na kompleksową realizację laboratorium cyfrowego 

Treść: 

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że  w dniu 05.01.2016 r.  Emitent  podpisał - jako wykonawca – z jedną z działających na polskim rynku spółek informatycznych, posiadających własny dział badawczo-rozwojowy, umowę na kompleksową realizację laboratorium cyfrowego o wartości netto PLN  37.828.000,- 

Realizacja przedmiotu umowy przewidziana jest w terminie do 29 grudnia 2017 r. 

Umowa zakwalifikowana została jako istotna z uwagi na fakt, że jej wartość przewyższa 20% wartości przychodów netto ze sprzedaży Emitenta za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Podstawa prawna: § 3 pkt 2 ppkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Marcin Długołęcki  -  Prezes Zarządu