MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności
 

Ogłoszenie

W nawiązaniu do raportu z dnia 05.12.2018 r. opublikowanego w systemie ESPI nr 23/2018


 

Nowy adres biura handlowego

ul. Taśmowa 3
02-677 Warszawa


 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A. 26 listopada 2014r.

 

 

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A.

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. w Warszawie przy Al. Szucha 8. W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego projektowane zmiany Statutu Spółki.  

 

Andrzej Gluza - Prezes Zarządu                             Marcin Długołęcki – Wiceprezes Zarządu


 

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A.

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Mega Sonic S.A.

 

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000435009, działając na podstawie art. 399 § 1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 § 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) na dzień 30 czerwca 2014r., na godzinę 13.00, które odbędzie się w Warszawie przy Pl. Kasztelańskim 3