MEGA SONIC   Infrastruktura IT   Bezpieczeństwo danych   Data Space - Anty DDoS

Atak DDoS (distributed denial of service) polega
na zaatakowaniu ofiary z wielu miejsc jednocześnie.
Do przeprowadzenia ataku służą najczęściej komputery,
nad którymi przejęto kontrolę przy użyciu specjalnego
oprogramowania. Na dany sygnał komputery zaczynają
jednocześnie atakować system ofiary, zasypując go
fałszywymi próbami skorzystania z usług, jakie oferuje.
Dla każdego takiego wywołania atakowany komputer
musi przydzielić pewne zasoby (pamięć, czas procesora, pasmo sieciowe),
co
przy bardzo dużej liczbie żądań prowadzi do wyczerpania dostępnych
zasobów, a w efekcie do przerwy w działaniu lub nawet zawieszenia systemu.