MEGA SONIC   Firma   Dane firmy

Dane firmy

MEGA SONIC S.A. 

Siedziba

ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa;

Biuro, adres do korespondencji: 

ul. Taśmowa 3, 02-677 Warszawa

Serwis i magazyn: 

ul. Taśmowa 1, 02-677 Warszawa

NIP: 526-00-38-019;
REGON: 010658890;

KRS: 0000435009;  Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: 227.526,80 zł w całości wpłacony.