MEGA SONIC   Usługi   Doradztwo i projektowanie

Doradztwo
i projektowanie

Doradztwo informatyczne obejmuje planowanie i projektowanie
systemów komputerowych, które łącza sprzęt komputerowy,
oprogramowanie i technologie komunikacyjne. W ramach naszych
usług przeprowadzamy audyt sprzętu, aplikacji procesów na bazie
którego optymalizujemy istniejące rozwiązania u naszych klientów.
Nasze doświadczenie pozwala skutecznie redukować koszty
inwestycji, maksymalizować funkcjonalność dostarczanych 
rozwiązań oraz maksymalizować efektywność inwestycji pod
kątem czasu jej zwrotu.

Dodatkowo oferujemy audyty bezpieczeństwa przepływu informacji.
W wyniku raportu wykonanej analizy proponujemy rozwiązania 
zapewniające bezpieczeństwo obiegu informacji wewnątrz firmy jak
i ochronę przed ich wypływem na zewnątrz. Zapewniamy również
rozwiązania gwarantujące bezpieczną komunikację, dzięki zastosowaniu
technologii kryptografii oraz rozwiązania sprzętowe i oprogramowanie
w zakresie szyfrowania danych i komunikacji.