MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 03/2018 z 07.03.2018

Raport Bieżący EBI 03/2018

Tytuł:

Podjęcie uchwały o emisji obligacji serii C3

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna („Emitent” lub „Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym została podjęta uchwała Zarządu nr 1 w sprawie emisji serii C3 obligacji zwykłych, na okaziciela w ilości 2 000 szt.  o wartości nominalnej 1.000 zł za sztukę.

Szczegóły emisji zostaną przekazane niezwłocznie po jej zakończeniu.

Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt  8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki