MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 04/2018 z 03.04.2018

Raport Bieżący EBI 04/2018

Tytuł:

Rezygnacja osoby zarządzającej

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 03 kwietnia 2018 roku wpłynęła do Spółki rezygnacja Pana Radosława Głuszkiewicza z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 1 pkt. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Sytemu Obrotu - "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect".

 

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki