MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 15/2018 z 18.07.2018

Raport Bieżący EBI 15/2018

Tytuł:

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 lipca 2018 roku

Treść:

Zarząd Mega Sonic Spółka Akcyjna ("Spółka", "Emitent") przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się dnia 18 lipca 2018 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od rozpatrzenia jakiegokolwiek punktu porządku obrad. Do żadnej z uchwał objętych protokołem z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nie zgłoszono sprzeciwów.


Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2), 7) i 8) Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Prezes  Zarządu
Marcin Długołęcki