MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   EBI Nr 19/2018 z 02.08.2018

Raport Bieżący EBI 19/2018

Tytuł:

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd Spółki niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 04 września 2018 r. o godz. 12.00, które odbędzie się w siedzibie Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. przy al. Szucha Jana Chrystiana 8 w Warszawie (00-582). W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, formularz do głosowania przez pełnomocnika oraz informacja o ilości akcji.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1 i 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku New Connect".

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu