MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Bieżące   ESPI Nr 04/2018 z 12.02.2018

Raport Bieżący ESPI 04/2018

Tytuł:
Powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą obowiązki zarządcze lub blisko z nią związaną

Treść:
Zarząd Mega Sonic S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”, „Emitent”), niniejszym informuje, że w dniu 12 lutego 2018 roku otrzymał od p. Anety Ewy Długołęckiej powiadomienie dotyczące zbycia akcji imiennych, uprzywilejowanych Emitenta o treści stanowiącej załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 19, ust. 3 rozporządzenia MAR – powiadomienie o transakcjach

Marcin Długołęcki
Prezes Zarządu