MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności   Informacja

Mega Sonic S.A. – członkiem Europejskiego klubu Biznesu

01/08/2013

tl_files/zapytania/EKB.png

Mega Sonic S.A. jest członkiem Europejskiego Klubu Biznesu -ogólnokrajowej organizacji gospodarczej utworzonej z inicjatywy polskich przedsiębiorców, zrzeszającą przedstawicieli biznesu, nauki, kultury, a także dyplomacji i sportu.

Celem organizacji jest popieranie rozwoju przedsiębiorczości, gospodarki, nauki, kultury i sportu. Misją naszego stowarzyszenia jest aktywizowanie gospodarki we wszystkich aspektach, które dotyczyć mogą kondycji ekonomicznej firm oraz wspieranie procesów integracji gospodarczej krajów europejskich.

Wróć