MEGA SONIC   Biuro prasowe   Aktualności   Informacja

Zwołanie NWZA Spółki na 16 września 2015 r.

21/08/2015

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Mega Sonic S.A. wraz z projektami uchwał

Treść:

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka" "Emitent"), informuje o zwołaniu na dzień 16 września 2015 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godz. 12:00 w lokalu Spółki przy Pl. Kasztelańskim 3 w Warszawie 

W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego projektowane zmiany Statutu Spółki. Dokumenty można pobrać również ze strony internetowej Emitenta www.megasonic.pl 

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Prezes Zarządu
Marcin Długołęcki

 

załącznik 1

załącznik 2 

załącznik 3

załącznik 4

Wróć