mHOSP – aplikacja mobilna pozwalająca na dostęp do wybranych
danych o procesie leczenia przy łóżku pacjenta.

mHOSP jest to narzędzie umożliwiające personelowi medycznemu
szybki i przejrzysty dostęp do najważniejszych informacji
o hospitalizowanym pacjencie, także w trakcie obchodu. Aplikacja
w prosty i przejrzysty sposób udostępnia na tablecie wybrane funkcje
oprogramowania obsługi szpitala (HIS) jak na przykład:

  • przegląd listy pacjentów
  • przypisywanie pacjentów do sal
  • wyszukiwanie pacjentów z użyciem kodów kreskowych
  • przegląd listy zleconych leków i badań diagnostycznych
  • zlecanie podań leków i badań diagnostycznych
  • wprowadzanie pomiarów parametrów życiowych pacjentów
  • przegląd pomiarów parametrów życiowych pacjentów