Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 26 listopada 2014

Zarząd spółki pod firmą Mega Sonic Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka” „Emitent”), informuje o zwołaniu na dzień 26 listopada 2014 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które rozpocznie się o godz. 12:00 w Kancelarii Notarialnej Justyna Baszuk, Ilona Marchocka s.c. w Warszawie przy Al. Szucha 8. W załączeniu Emitent przekazuje treść ogłoszenia, projekty uchwał, wzór pełnomocnictwa oraz projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego projektowane zmiany Statutu Spółki.  

Andrzej Gluza - Prezes Zarządu                             Marcin Długołęcki – Wiceprezes Zarządu”

 

Kliknij poniżej aby pobrać dokument

NWZA_26112014_ogloszenie_final.pdf

NWZA_26112014_formularz_pełnomocnictwa.pdf

NWZA_26112014_projektowany tekst jednolity Statutu.pdf

NWZA_26112014_Projekty uchwał.pdf