MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2014

RAPORT OKRESOWY I KWARTAŁ 2014

application/pdf Plik PDF do pobrania (852.4 kB)

 

RAPORT OKRESOWY

Mega Sonic S.A.

I KWARTAŁ ROKU 2014

 

 

Warszawa, 15 maja 2014 r.

 

 

Raport Mega Sonic  S.A. za I kwartał roku 2014 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Mega Sonic  Spółka Akcyjna

ul.  Kruszyńska 30 B, 01-365 Warszawa          

KRS 0000435009,  Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 128.206,20  zł

tel./fax +48 22 637 87 15/+48 22 664 84 28   

www.megasonic.pl

mail: info@megasonic.pl

 

ZARZĄD:

 

            Prezes Zarządu:   Andrzej Gluza

            Wiceprezes Zarządu:   Marcin Długołęcki