MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY IV KWARTAŁ 2013

RAPORT OKRESOWY IV KWARTAŁ ROKU 2013

application/pdf Plik PDF do pobrania (785.1 kB)

 

RAPORT OKRESOWY

Mega Sonic S.A.

IV KWARTAŁ ROKU 2014

 

 

Warszawa, 14 lutego 2013 r.

 

 

Raport Mega Sonic  S.A. za IV kwartał roku 2013 został przygotowany zgodnie z aktualnym stanem prawnym w oparciu o Regulamin Alternatywnego Systemu Obrotu Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz Załącznik nr 3 reg. ASO - „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect”.

 

Mega Sonic  Spółka Akcyjna

ul.  Kruszyńska 30 B, 01-365 Warszawa          

KRS 0000435009,  Sąd Rejonowy w Warszawie,  XIII Wydział Gospodarczy KRS

Kapitał zakładowy: 128.206,20  zł

tel./fax +48 22 637 87 15/+48 22 664 84 28   

www.megasonic.pl

mail: info@megasonic.pl

 

ZARZĄD:

 

            Prezes Zarządu:   Andrzej Gluza

            Wiceprezes Zarządu:   Marcin Długołęcki