MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT ROCZNY 2014

RAPORT ROCZNY 2014

application/pdf 2014_Raport.pdf (3.7 MB)

Tytuł:

Raport roczny za 2014 rok

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2014 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

Prezes Zarządu                                               

Andrzej Gluza