MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2017

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Tytuł:

Raport okresowy za I kwartał 2017 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za I kwartał 2017 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu