MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2014

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2014

RAPORT OKRESOWY ZA 2014 R.

 

Tytuł:

 

Raport okresowy za II kwartał  2014 roku

 

Treść:

 

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za II kwartał 2014 roku.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

 

            Andrzej Gluza                                                         Marcin Długołęcki

 

Prezes Zarządu                                                        Wiceprezes Zarządu

Raport okresowy za II kwartał 2014_MS.pdf