MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2014

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2014

Tytuł:

Raport kwartalny za III kwartał 2014 r.

Treść:

Zarząd Spółki MEGA SONIC S.A. przekazuje w załączeniu treść raportu kwartalnego za III kwartał 2014 r.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect.

  Wiceprezes Zarządu

 

Raport okresowy za III kwartał 2014_MS.pdf