MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2015

Tytuł:

Raport okresowy za IV kwartał 2015 roku

Treść:

Zarząd Spółki Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport okresowy za IV kwartał 2015 roku.

Podstawa prawna : § 5 ust. 1 pkt 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect

 

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu