MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT ROCZNY 2016

Raport roczny 2016

Tytuł:

Raport roczny 2016

Treść:

W nawiązaniu do Raportów nr 1/2017 oraz 17/2017 Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny Spółki za 2016 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu