MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT ROCZNY 2013

RAPORT ROCZNY ZA 2013

application/pdf Plik PDF do pobrania (9.4 MB)

Raport okresowy Nr 17/2014

Tytuł:

Raport roczny za 2013 rok

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2013 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

 

 

 

                        Prezes Zarządu                                                Wiceprezes Zarządu

                        Andrzej Gluza                                                  Marcin Długołęcki