MEGA SONIC   Relacje inwestorskie   Raporty   Okresowe   RAPORT ROCZNY 2015

Tytuł:

Raport roczny za 2015 rok

Treść:

Zarząd Mega Sonic S.A. przekazuje w załączeniu raport roczny za 2015 rok.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Marcin Długołęcki

Prezes Zarządu

UWAGA! Nastąpiła korekta poniższego Raportu rocznego za 2015 r. Raportem bieżącym nr 16/2016. Skorygowany tekst Raportu rocznego za 2015 r. został dołączony do Raportu bieżącego nr 16/2016.