MEGA SONIC   Infrastruktura IT   Oprogramowanie   WMS - Warehouse Managment System

WMS -
Warehouse
Managment System

Rozwiązania typu WMS służą koordynowaniu
prac magazynowych. Są to wysoce wyspecjalizowane
systemy usprawniające wszystkie procesy,
które zachodzą w magazynach. Mają one duże
znaczenie przede wszystkim dla operatorów
(usługodawców) logistycznych, obsługujących w swoich
magazynach i terminalach codziennie dużą liczbę
zróżnicowanych przesyłek, pochodzących od wielu
nadawców i kierowanych do wielu odbiorców.

Wdrożenia przeprowadzamy z naszym Partnerem – firmą
Instytut Studiów Programistycznych S.A. Oprogramowanie
Synaptic.WMS jest nowoczesnym, inteligentnym i kompletnym
rozwiązaniem informatycznym, służącym do zarządzania obrotem
towarowym w przedsiębiorstwie. Sercem aplikacji jest system
WMS - elastyczne oraz kompleksowe rozwiązanie do zarządzania
magazynem. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala na śledzenie
obrotu towarowego, zarządzanie pracą magazynierów
czy optymalizację pracy magazynu.

Wdrożenie Synaptic.WMS pozwala osiągnąć:

-redukcję błędów

-mniejsza pracochłonność

-śledzenie towarów

-rozliczanie pracy pracowników

-najwyższe standardy i elastyczność obsługi logistycznej

-minimalizację rozbieżności

-porządek w magazynie